Gọi ngay : 0903858763 để tham gia Bảo hiểm khi đi du lịch trong nước.

Vui lòng cung cấp danh sách tham gia bảo hiểm gồm tên, tuổi, cmnd, ngày đi ngày về, nơi đến và gửi email cho chúng tôi : baominh.bmsg@gmail.com

 

PHÍ BẢO HIỂM

Phí bảo hiểm  = Số tiền bảo hiểm x với tỉ lệ phí theo bảng bên dưới

Số tiền bảo hiểm : từ 10 triệu đồng/người/vụ đến 50 triệu

Độ dài chuyến đi (ngày)

1 – 10

11 - 20

21 - 60

61 - 90

Trên 90

Tỷ lệ phí bảo hiểm (%) /người/ngày

0,015

0,010

0,008

0,006

0,005

 Phụ phí

Được tính cho các đối tượng qui định tại Điều 2 (điểm 2) của Quy tắc bảo hiểm này là 0,1% Số tiền bảo hiểm/người/cuộc thi đấu (thám hiểm)

Phí tối thiểu và Mức miễn thường:

Bảo Minh áp dụng Phi tối thiểu cho một hợp đồng bảo hiểm là : 200.000 đ.

Bảo Minh áp dụng mức miễn thường không khấu trừ số tiền dưới 200.000đ/vụ (Hai trăm ngàn đồng)

– Trường hợp Người được bảo hiểm khảo sát, thám hiểm, đua xe, đua ngựa, đua thuyền, thi đấu có tính chất chuyên nghiệp các môn: bóng đá, đấm bốc, leo núi, lướt ván… chỉ được bảo hiểm với điều kiện đã nộp thêm phụ phí bảo hiểm cho Bảo Minh theo quy định tại Biểu phí và Số tiền bảo hiểm

Bảo hiểm chuyến: Có hiệu lực kể từ thời gian bắt đầu chuyến du lịch và kết thúc khi chuyến du lịch hoàn thành theo thời gian và tại địa điểm ghi trong hợp đồng

– Bảo hiểm tại khách sạn: có hiệu lực kể từ thời điểm người được bảo hiểm hoàn thành thủ tục nhận phòng tại khách sạn cho đến 12 giờ ngày kết thúc bảo hiểm ghi trong giấy chứng nhận bảo hiểm

– Bảo hiểm tại điểm: có hiệu lực kể từ khi người được bảo hiểm qua cửa kiểm soát vé để vào khu du lịch và kết thúc ngay khi ra cửa kiểm soát vé đó.

(Nếu có yêu cầu gì khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn : 0903858763)