Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe và tai nạn là loại hình bảo hiểm y tế mở. Khi tham gia, Người được bảo hiểm được chi trả các chi phí ốm đau, bệnh, tai nạn, chi phí khám và các chi phí khác theo yêu cầu.

Bạn cũng có quyền chọn lựa bệnh viện theo nhu cầu của bạn kể cả bệnh viên tư, bệnh viện nhà nước hay bệnh viện quốc tế tại Việt Nam.

Với thủ tục bảo hiểm nhanh chóng, bồi thường thỏa đáng, hãy yên tâm vì đã có gói sản phẫm Chăm sóc sức khỏe của Bảo Minh.

LIÊN HỆ NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ ƯU ĐÃI PHÍ - 0903858763