BẢO HIỂM TÀU CÁ gồm bảo hiểm Trách nhiệm dân sự của Chủ tàu, bảo hiểm thân tàu.

LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI : 0914860477 - Email : baominh.bmsg@gmail.com

Người được bảo hiểm có thể tham gia bảo hiểm theo Điều khoản này chỉ theo một trong hai Điều kiện bảo hiểm A hoặc Điều kiện bảo hiểmB dưới đây:

1.1                    ĐIỀU KIỆN BẢO HIỂM A

BẢO MINH bồi thường đối với:

1.1.1Tổn thất toàn bộ hoặc tổn thất bộ phận của đối tượng bảo hiểm gây ra bởi:

1.1.1.1 Đâm va với phương tiện khác, va chạm vào đá, vào vật thể cố định, di động hoặc trôi nổi dưới nước hoặc trên bờ (trừ bom mìn và thủy lôi);

1.1.1.2 Mắc cạn;

1.1.1.3 Cháy, nổ ngay trên tàu hoặc từ nơi khác;

1.1.1.4  Vứt bỏ một phần đối tượng bảo hiểm một cách hợp lý trong trường hợp cấp thiết để ngăn ngừa hoặc hạn chế tổn thất có thể xảy ra đối với đối tượng bảo hiểm;

1.1.1.5 Mất tích;

1.1.1.6 Động đất, sụt lở, núi lửa phun hay sét đánh;

1.1.1.7 Bão (không bao gồm áp thấp nhiệt đới), tố lốc, sóng thần, gió lốc, mưa đá, giông địa phương;

1.1.1.8 Tai nạn xảy ra trong lúc xếp dỡ di chuyển thủy hải sản, nhiên liệu hoặc trong khi tàu đang neo đậu, lên đà, sửa chữa ở xưởng;

1.1.1.9 Nổ nồi hơi, gãy trục cơ, hoặc hư hỏng do khuyết tật ngầm trong các bộ phận của thân tàu với điều kiện khuyết tật ngầm đó đã qua cuộc kiểm tra giám định của cơ quan chức năng mà không thể phát hiện được. Trong trường hợp này BẢO MINH chỉ bồi thường các tổn thất là hậu qủa của việc nổ nồi hơi, gãy trục cơ hoặc hư hỏng của bộ phận bị khuyết tật ngầm mà không bồi thường chính bản thân nồi hơi, trục cơ hay bộ phận bị khuyết tật ngầm và chi phí liên quan trừ trường hợp việc nổ nồi hơi, gãy trục cơ gây ra bởi một rủi ro được bảo hiểm;

1.1.1.10 Sơ suất của thuyền trưởng, sĩ quan, thủy thủ, hoa tiêu hoặc của người sửa chữa với điều kiện những người này không phải là Người được bảo hiểm.

1.1.2 Những chi phí cần thiết và hợp lý trong việc:

1.1.2.1 Hạn chế tổn thất có thể dẫn đến khiếu nại đòi bồi thường theo điều khoản này. Riêng trục vớt, lai dắt phải có sự đồng ý trước bằng văn bản của BẢO MINH;

1.1.2.2 Trợ giúp, cứu hộ với điều kiện những chi phí này không đòi được từ phía người được trợ giúp, cứu hộ;

1.1.2.3 Tố tụng với điều kiện đã được BẢO MINH đồng ý trước bằng văn bản;

1.1.2.4 Kiểm tra đáy tàu sau khi mắc cạn kể cả trong trường hợp không phát hiện được tổn thất.

1.2                   ĐIỀU KIỆN BẢO HIỂM B

BẢO MINH bồi thường đối với:

1.2.1 Tổn thất toàn bộ (thực tế hoặc ước tính) của đối tượng bảo hiểm gây ra bởi:

1.2.1.1 Đâm va với phương tiện khác, va chạm vào đá, vào vật thể cố định, di động hoặc trôi nổi dưới nước hoặc trên bờ (trừ bom mìn và thủy lôi);

1.2.1.2 Mắc cạn;

1.2.1.3 Cháy, nổ ngay trên tàu hoặc từ nơi khác;

1.2.1.4 Mất tích;

1.2.1.5 Động đất, sụt lở, núi lửa phun hay sét đánh;

1.2.1.6 Bão (không bao gồm áp thấp nhiệt đới), tố lốc, sóng thần, gió lốc, mưa đá, giông địa phương;

1.2.1.7 Tai nạn xảy ra trong lúc xếp dỡ di chuyển thủy hải sản, nhiên liệu hoặc trong khi tàu đang neo đậu, lên đà, sửa chữa ở xưởng;

1.2.1.8 Sơ suất của thuyền trưởng, sĩ quan, thủy thủ, hoa tiêu hoặc của người sửa chữa với điều kiện những người đó không phải là Người được bảo hiểm.

1.2.2 Những chi phí cần thiết và hợp lý mà chủ tàu phải gánh chịu trong việc hạn chế tổn thất có thể dẫn đến khiếu nại đòi bồi thường theo Điều khoản này. Riêng trục vớt, lai dắt phải có sự đồng ý trước của BẢO MINH bằng văn bản.

1.3                    BẢO HIỂM NGƯ CỤ

1.3.1 Với điều kiện đối tượng bảo hiểm đang tham gia bảo hiểm thân tàu theo Điều kiện bảo hiểm A hoặc B của Điều khoản này, Người được bảo hiểm có quyền lựa chọn tham gia thêm loại hình bảo hiểm Ngư cụ(bao gồm ngư lưới cụ và trang thiết bị khai thác thủy hải sản).

1.3.2 Để tham gia bảo hiểm theo loại hình này Người được bảo hiểm phải có yêu cầu bảo hiểm,đượcBẢO MINH đồng ý và Người được bảo hiểm phải đóng thêm phí bảo hiểm theo yêu cầu của BẢO MINH đồng thờiviệc tham gia bảo hiểm phải được ghi rõ trên đơn bảo hiểm.

1.3.3 Khi tham gia bảo hiểm theo loại hình này,BẢO MINH bồi thường đối với ngưcụ trang bị trên tàu được bảo hiểm (đã được kê khai theo đơn bảo hiểm) bị mất khi đối tượng bảo hiểm bị tổn thất toàn bộ và đã được bồi thường theo Điều kiện bảo hiểm A hoặc B nêu trên.

2.        Nguy cơ ô nhiễm

BẢO MINH bồi thường tổn thất của tàu được bảo hiểm gây ra từ quyết định có hiệu lực pháp luật của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm phòng ngừa hoặc hạn chế nguy cơ ô nhiễm, với điều kiện:

2.1 Tổn thấtcủa tàu thuộc trách nhiệm bồi thường của BẢO MINH theoĐiều kiện A hoặc B nêu trên.

2.2 Hành động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm phòng ngừa hoặc hạn chế nguy cơ ô nhiễm không phải là do việc thiếu mẫn cán hợp lýhoặc lỗi của Người được bảo hiểm, chủ tàu hay người quản lý tàu trong việc phòng ngừa hoặc hạn chế nguy cơ ô nhiễm.