BẢO HIỂM TÀI SẢN - Bảo hiểm nhà, xưởng, văn phòng, thiết bị, hàng hóa,...các rủi ro hỏa hoạn, thiên tai, trộm cướp,... Gọi ngay : 0903858763

 • Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

  Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

  Mua Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc là thực hiện đúng quy định Thông tư Số: 220/2010/TT-BTC Bộ Tài Chính về bảo hiểm cháy nổ cho tài sản - Hãy gọi ngay : 0903858763

  439 lượt xem

 • Bảo hiểm xây dựng công trình

  Bảo hiểm xây dựng công trình

  Bảo hiểm xây dựng công trình bồi thường cả thiệt hại vật chất công trình và trách nhiệm với bên thứ ba khi thi công. Hãy liên hệ với chúng tôi : 0903858763

  142 lượt xem

 • Bảo hiểm nhà tư nhân

  Bảo hiểm nhà tư nhân

  Bảo hiểm nhà tư nhân bồi thường các trường hợp cháy, nổ, trộm cướp, ... Hãy gọi cho chúng tôi để tham gia bảo hiểm vì gia đình bạn : 0903858763

  186 lượt xem

 • Bảo hiểm tiền

  Bảo hiểm tiền

  Bảo hiểm tiền trong két, trong quá trình vận chuyển, tại nơi giao dịch trong trường hợp bị cướp, bị trộm, mất mát do tai nạn,... Hãy liên hệ với chúng tôi : 0903858763

  120 lượt xem

 • Nghiệp vụ tài sản khác

  Nghiệp vụ tài sản khác

  Có yêu cầu về bảo hiểm cho tất cả các loại tài sản hãy tham gia bảo hiểm để được bảo vệ. Gọi cho chúng tôi : 0903858763

  124 lượt xem