BẢO HIỂM NHÀ TƯ NHÂN - Bảo vệ tài chính và ngôi nhà của bạn. 

HÃY LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC BÁO PHÍ VÀ TƯ VẤN : 0903858763

Thông tin bảo hiểm:

- Tên Chủ nhà, địa chỉ, địa chỉ ngôi nhà cần bảo hiểm.

- Kê khai danh mục tham gia bảo hiểm gổm : Giá trị nhà và tài sản bên trong (nếu     cần bảo hiểm) và gửi đến email : baominh.bmsg@gmail.com

BẢO HIỂM NHÀ TƯ NHÂN bồi thường trong trường hợp Ngôi nhà và/hoặc tài sản được bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm này bị thiệt hại hoặc mất mát thuộc phạm vi bảo hiểm, Bảo Minh chịu trách nhiệm thanh toán chi phí thực tế để sửa chữa, thay thế hoặc xây mới (nếu không thể sửa chữa được) bộ phận hoặc toàn bộ Ngôi nhà và/ hoặc tài sản đó. Việc xây mới hoặc thay thế cho Ngôi nhà và các tài sản bảo hiểm bị thiệt hại dựa trên nguyên tắc thay thế lại Ngôi nhà và tài sản tương tự, cùng kích cỡ, tính năng và chủng loại nhưng không vượt quá giá trị tài sản được bảo hiểm khi thay mới. Không áp dụng bảo hiểm dưới giá trị, tuy nhiên, trong trường hợp Ngôi nhà được bảo hiểm không đáp ứng được các tiêu chuẩn cụ thể quy định tại mục 11.2 Điều 11 theo Quy tắc bảo hiểm nhà tư nhân của Bảo Minh, cơ sở bồi thường cho Ngôi nhà và/hoặc tài sản bên trong là bảo hiểm dưới giá trị theo tỷ lệ và khấu hao.

Một số Định nghĩa

- Mức khấu trừ là số tiền mà NĐBH phải tự chịu đối với mỗi tổn thất hoặc chuỗi tổn thất phát sinh từ cùng một nguồn gốc hoặc nguyên nhân.

- Ngôi nha bảo hiểm là công tr.nh xây dựng với mục đích để ở và phục vụ các nhu cầu sinh hoạt của hộ gia đ.nh, cá nhân, được xây bằng gạch, đá và xi măng, nằm trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam và được nêu trong Giấy chứng nhận bảo hiểm.

- Căn hộ chung cư là các căn hộ trong các t.a nhà chung cư cao tầng, thuộc sở hữu cá nhân, được sử dụng cho mục đích sinh hoạt gia đình, có vị trí trong lãnh thổ Việt Nam được ghi r. trong Giấy chứng nhận bảo hiểm.

- Tài sản bên trong được hiểu là đồ đạc, đồ gia dụng và các bộ phận nâng cấp, cải tạo, gia cố… là tài sản của NĐBH hoặc của bất kỳ thành viên nào trong gia đ.nh NĐBH và nằm trong khuôn viên của Ngôi nhà được bảo hiểm.

- Người được bảo hiểm được hiểu là người hoặc nhóm người được nêu tên trong Giấy chứng nhận bảo hiểm.

- Thiệt hại là sự phá hủy hay hư hại của những tài sản được bảo hiểm tại địa điểm ghi trong giấy chứng nhận bảo hiểm.

Liên hệ ngay với chúng tôi : 0903858763