BẢO HIỂM TIỀN - Liên hệ ngay với Bảo Minh để được tư vấn : 0903858763

Bảo Minh bồi thường cho Người được bảo hiểm việc mất mát về tiền trong những trường hợp sau :  

(1) Tiền tại Cơ sở Kinh doanh, tiền này phải được chứa trong két đựng tiền, ngăn kéo, tủ đựng tiền có khóa an toàn khi Cơ sở Kinh doanh không có người.

(2) Tiền dưới sự bảo quản giám sát của nhân viên của Người được bảo hiểm trong quá trình vận chuyển trong lãnh thổ Việt Nam và Tiền lương hoặc các Thu nhập khác tại Cơ sở Kinh doanh của Người được bảo hiểm trong khi chờ thanh toán với điều kiện là những Tiền này phải được chứa trong két đựng tiền, ngăn kéo, tủ đựng tiền có khóa an toàn khi Cơ sở Kinh doanh không có người.

(3) Chi phí sửa chữa hoặc thoặc thế Két sắt hoặc Phòng bọc sắt (nếu chưa được bảo hiểm bởi một Hợp đồng nào khác) trực tiếp liên quan với bất kỳ hành động trộm cắp hoặc mưu toan trộm cắp.

với điều kiện là ngoài giờ làm việc, Két sắt hoặc Phòng bọc sắt hoặc bất kỳ nơi cất giữ tiền nào và các bộ phận của chúng phải được khóa và các chìa khóa này phải được cất giữ bởi Người được bảo hiểm hoặc chuyên viên chuyên trách hoặc nhân viên của Người được bảo hiểm, và những người này sau khi rời khỏi Cơ sở Kinh doanh phải mang những chìa khóa nói trên ra khỏi đó.

Để biết thêm chi tiết gọi ngay : 0903858763