HÃY GỌI CHO CHÚNG TÔI : 0903858763 và NÓI NHU CẦU BẢO HIỂM CỦA BẠN là gì?

Nghiệp vụ bảo hiểm tài sản rất đa dạng. Ngoài bảo hiểm cháy, nổ, các rủi ro đặc biệt cho nhà, nhà xưởng, máy móc, thiết bị, văn phòng,... Còn các loại hình bảo hiểm khác bao gồm : 

- Bảo hiểm Đỗ vỡ máy móc

- Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh sau tổn thất

- Bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu

- Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản

- Bảo hiểm hỏa hoạn các rủi ro đặc biệt

- Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh

- Bảo hiểm công trình dân dụng hoàn thành,...

Và tât cả các bảo hiểm khác theo nhu cầu phát sinh của khách hàng.

Để tài chính của bạn và của doanh nghiệp luôn được bảo toàn, hãy tham gia bảo hiểm tại Bảo Minh.

Liên hệ với chúng tôi : 0903858763 - Email: baominh.bmsg@gmail.com