BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM PHÒNG KHÁM

Bồi thường trách nhiệm của Chủ phòng khám với bệnh nhân khi y bác sĩ khám chữa bệnh mà gây thiệt hại. Hãy gọi cho chúng tôi : 0903858763